Loading...
Serveis 2017-11-03T11:25:20+00:00

Calderería Héctor Torres ofereix serveis tant per a la realització d'instal·lacions industrials i en assessorament i realització de projectes.

Instal·lacions industrials

Projectes y legalitzacions

 • Instal·lacions de vapor

 • Instal·lacions hidràulics

 • Aire comprimit

 • Fluid tèrmic

 • Lampisteria industrial

 • Climatització

 • ACS

 • Lluita contra incendis

 • Soldadura

 • Inspecció i auditoria per a certificats d’equips i instal. lació d’acord amb la normativa vigent.

 • Realització de projectes, valoracions, legalitzacions, perícia i informe de les instal·lacions.

 • Assessorament i certificació de marcatge CE de productes

Més informació