Loading...
Muntatges i instal·lacions 2017-12-05T08:36:56+00:00

Muntatges i instal·lacions

Les obres que han estat realitzades als diferents sectors com els hotelers, químic i farmacèutic, aliments, tèxtils, civils i obres de l'hospital ens porten a aconseguir una major professionalitat i cobertura de muntatges i instal·lacions per als nostres clients.
 • Sala de calderes

 • Tractament

 • Maquinària tèxtil

 • Centre de tractament d’aigua

 • Cogeneració

 • Tubs aïllants

 • Xarxa d’aire comprimit

 • Manteniment

 • Instal·lació de xarxa de canonades en diferents tipus de materials (acer inoxidable, carboni d’acer, PVC, PE, PPR, PPH, premses)

 • Instal·lació de canonades de Quench i ressonància magnètica

 • Estructures metàl·liques, bancs i RAC