Loading...
Certificats 2017-11-18T15:14:43+00:00

Màxima qualitat en els nostres serveis

Héctor Torres es preocupa d'oferir una màxima qualitat en cada uno dels serveis oferts i, per tant, té els següents certificats

Professional independent registrat en el RASIC (Registre d’Agents de Seguretat Industrial de Cataluña), amb nº. de registre: 0005003654.

Acreditació per a les següents categories:

  • EIP2 (Pressió Equips Empresa Instal·ladora i Mantenidora – nivell2*)

  • EIRP2 (Reparació d’Equips de Pressió empresa-nivell2*)

  • RITE (Empresa d’Instal·lació i Reparació d’Edificis Termals)

(*)El nivell 2 inclou tot tipus d’instal·lacions corresponents a la seva categoria.