Avís legal 2017-12-06T17:07:20+00:00

AVÍS LEGAL

Calderería Hector Torres en la seva condició de titular i responsable del lloc web, en cumplimient amb l’establert a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

Calderería Hector Torres està domiciliada a: Passeig 22 de Juliol, 182 – 08221 Terrassa (Barcelona).

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines, o a la informació o productes i serveis, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça:

Calderería Hector Torres – Passeig 22 de juliol, 182 – 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 671 659 039 – caldereria@hectortorres.es

CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’aceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de Calderería Hector Torres te com a objectiu facilitar als nostres clients i al public en general, la informació relativa a Calderería Hector Torres i als productes i serveis que s’ofereixen.

Calderería Hector Torres no es compromet a la actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

Calderería Hector Torres no asumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es faci referència en aquestes pàgines.

Calderería Hector Torres no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari, derivat de l’acces a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

Calderería Hector Torres es titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital así como dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter public que no son propietat d’aquesta empresa, les marques de les quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals son reconegudes per Calderería Hector Torres. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentimemnt per escrit de Calderería Hector Torres

Calderería Hector Torres respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el cumpliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El correu electrònic no es considerarà como un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de Calderería Hector Torres que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedit a Calderería Hector Torres de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada de tal manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO siguin propietat de Calderería Hector Torres son marques registrades dels seus respectius propietaris i son reconegudes com a tals per Calderería Hector Torres. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació de informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.